ПЛАН РОБОТИ Управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області на 2018 рік


№ п/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за проведення

 

                1. Загальні питання      

 

1.1

Участь у нарадах, семінарах, комісіях, селекторах, тощо, облдержадміністрації, обласної ради, місцевих органів самоврядування

 

Протягом року

Керівництво управління

1.2

Проведення спільних заходів Львівського рибоохоронного патруля із ГУ Національної поліції у Львівській області, Державною екологічною інспекцією у Львівській області, Львівським обласним управлінням водних ресурсів, Головним управлінням держпродспоживслужби у Львівській області, Департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації

 

Згідно узгоджених планів

Керівництво управління

1.3

Подання інформації про нерест водних біоресурсів до Держрибагентства

станом на

01 травня

01 червня

01 липня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

 

1.4

Подання інформації про нерест водних біоресурсів до облдержадміністрації

До 10 липня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

 

1.5

Подання інформації про зимівлю водних біоресурсів до облдержадміністрації

До 10 квітня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

1.6

Подання інформації про зимівлю водних біоресурсів до Держрибагентства

станом на

 01 лютого

 01 березня

01 квітня

 01 грудня

01 січня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

 

1.7

Проведення  виробничих нарад по підведенню підсумків роботи Львівського рибоохоронного патруля

 

щомісячно

 

Керівництво управління

1.8

Проведення заходів із службової підготовки з інспекторським складом (проведення занять по вивченню нормативно-правової та законодавчої бази згідно затвердженої програми)

Щомісячно

Відділ охорони водних біоресурсів, відділ іхтіології та регулювання рибальства, головний спеціаліст-юрисконсульт

1.9

Організація доступу до публічної інформації роботи Львівського рибоохоронного патруля

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу державної служби,

відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», відділ іхтіології та регулювання рибальства

1.10

Організація роботи громадських інспекторів

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.11

Підготовка річного звіту про діяльність Львівського рибоохоронного патруля

 

Згідно графіка

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства,

відділ адміністративно-господарського забезпечення, сектор бухгалтерського обліку та звітності,

головний спеціаліст – юрисконсульт

1.12

Подання інформації до Держрибагентства згідно наказу «Про звітність територіальних органів Держрибагенства» № 169 від 20.05.2016 р.

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

1.13

Проведення навчальних семінарів із співробітниками Львівського рибоохоронного патруля щодо основних положень та вимог законодавчих актів щодо запобігання корупції

 

Протягом

I-го та  IV-го кварталу 2018    року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.14

Посилення роз’яснювальної роботи, спрямованої на запобігання корупційним проявам Львівського рибоохоронного патруля, звернувши увагу на знання посадовими особами вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань антикорупційної політики (проведення занять та заліків)

Формування у посадових осіб Львівського рибоохоронного патруля усвідомлення про важливість і відповідальність служби, роз’яснювати їм правову відповідальність за корупційні правопорушення, інформувати про основні положення українського та міжнародного законодавства щодо протидії корупції.

 

Протягом року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.15

Участь в спільних нарадах, колегіях з питань запобігання проявам корупції на базі правоохоронних органів, залучення правоохоронних органів до проведення занять з працівниками органів Львівського рибоохоронного патруля в якості консультантів

 

Згідно з планами проведення нарад

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.16

Розгляд на виробничих нарадах виконання  Львівським  рибоохоронним патрулем заходів щодо запобігання та протидії корупції

 

липень,

грудень

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.17

Розгляд питань про стан трудової дисципліни в колективі

Постійно

(за потребою)

Керівництво управління

1.18

Вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Управління, внесення керівнику пропозиції щодо усунення таких ризиків.

 

Протягом року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.19

Надання допомоги в заповненні електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

лютий-березень

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.20

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Управління, інформування в установленому порядку про такі факти керівника, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції

Протягом року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

1.21

Ведення обліку працівників Управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.22

Розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Управління до вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.23

Повідомлення у письмовій формі керівника органу, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Управління

 

Протягом року

Заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.24

Забезпечення подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік державними службовцями  управління

До 1 квітня

Головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.25

Ведення архіву

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.26

Отримання від державних службовців  інформації про наявність корпоративних прав та працюючих близьких осіб

при прийнятті на роботу

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.27

Надання до Державного агентства рибного господарства України звітів про кількісний склад державних службовців

щоквартально до 10 числа

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.28

Організація та проведення конкурсного відбору на посади державної служби згідно вимог законодавства

за потребою

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.29

Приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад та їх перевірка на відповідність встановлених законом вимог

за потребою

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.30

Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення

за потребою

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.31

Ведення та зберігання трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.32

Формування графіку відпусток працівників територіального органу

листопад

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.33

Організація проведення оцінювання службової діяльності державних службовців

жовтень- грудень

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.34

Організація проведення внутрішніх навчань державних службовців та узагальнення потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації, підвищенні кваліфікації та внесення відповідних пропозицій керівнику

за потребою

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.35

Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу територіального органу державними та відомчими відзнаками

за потребою

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.36

Проведення роз'яснювальної роботи з кадрових питань, роз’яснення положень законодавства про державну службу та КЗпП України, обговорення актуальних проблем

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.37

Здійснення обліку військовозобов'язаних

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.38

Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань

щомісячно

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.39

Оформлення та видача службових посвідчень

за потребою

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.40

Забезпечення планування службової кар'єри

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

1.41

 Інформування персоналу про необхідність проведення періодичного медичного огляду працівників підрозділу

По закінченню терміну дії медичної довідки

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

 

ІІ.  Охорона водних біоресурсів та оперативна робота

 

2.1

Проведення рибоохоронних рейдів на водоймах області по боротьбі з незаконним  виловом ВБР із залученням громадських інспекторів, працівників поліції, держекоінспекції, представників радіо, телебачення, преси та інших зацікавлених органів.

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

2.2

Здійснення рибоохоронних рейдів по території з суміжними рибоохоронними управліннями відповідно до плану спільних дій, наказів Державного агентства рибного господарства України

 

Протягом року

 

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

2.3

Здійснення комплексних організаційно-технічних заходів щодо збереження водних біоресурсів в зимовий період 2017-2018 років на водних об’єктах, що розташовані в зоні діяльності Львівського рибоохоронного патруля:

- контроль щодо заборони лову водних біоресурсів на зимувальних ямах;

- контроль за станом зимівлі водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах області з метою попередження загибелі в зимовий період;

- проведення меліоративного відлову водних біоресурсів у випадках, коли вони не можуть бути збережені (за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів);

- недопущення випадків влаштування місцевим населенням штучних гаток для вилову риби на рибогосподарських водоймах області;

- проведення через засоби масової інформації роз’яснювальні роботи щодо проведення попереджувальних заходів боротьби із зимовою задухою.

 

з 1 листопада до закінчення зимового періоду

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

2.4

Здійснення контролю за виконанням «Заходів щодо збереження водних біоресурсів у водоймах області в умовах зимівлі»

з 1 листопада по 31 березня

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

2.5

Здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання   законодавства у сфері  рибного господарства

Протягом року згідно затвердженого плану

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

2.6

Здійснення планових  та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

2.7

Проведення цільових рибоохоронних операцій, з метою контролю за раціональним використанням риби та інших водних біоресурсів:

 

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

“Ринок”

Протягом року

“Нерест”

Квітень-червень

2.8

Проведення широкомасштабної акції із залученням місцевих органів самоврядування по районах, шкільної молоді, громадськості та громадських інспекторів рибоохорони з ціллю збереження нерестуючої риби та відтворення водних біоресурсів.

 

Нерестовий період

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

2.9

Здійснення контролю за виконанням заходів щодо збереження водних біоресурсів у водоймах області в нерестовий період

 

з 1 квітня по 30 червня

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

2.10

Подання до Держрибагентства інформації про результати проведення рибоохоронної роботи

 

до 05 числа щомісячно

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

2.11

Здійснення контролю за станом справ направлених до органів суду та слідчі органи для вирішення питання про притягнення порушників до адміністративної та кримінальної відповідальності. Проведення взаємозвірок про хід розгляду направлених справ до органів суду та слідчих органів

 

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

2.12

Участь у роботі з розгляду скарг, заяв та звернень громадян з питань рибоохоронної діяльності, у т.ч. на телефонну «гарячу» лінію

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

 

ІІІ. Іхтіологія та регулювання рибальства

 

3.1

Участь в комісіях із вселення  водних біоресурсів

 

Протягом року по заявкам користувачів

Відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

 

3.2

Погодження Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів, науково-біологічних обґрунтувань.

Протягом року

по заявкам користувачів

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.3

Проведення реєстрації дозвільних документів на право спеціального використання водних біоресурсів.

Протягом року (по заявкам користувачів)

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.4

Проведення контрольних ловів у рибогосподарських водних об’єктах, що знаходяться в зоні діяльності Львівського рибоохоронного патруля

Протягом року згідно графіку, програми та по заявкам користувачів

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.5

Взаємодія з Дозвільним центром Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у м. Львові» Львівської міської ради та  участь у роботі дозвільного центру згідно графіку прийому суб’єктів господарювання

 

Протягом року згідно графіку

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.6

Забезпечення доступу до Регламентів (інформаційних карт), що регулюють видачу документів дозвільного характеру у сфері рибогосподарської діяльності,  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах Держрибагентства та Львівського рибоохоронного патруля.

 

Протягом року

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.7

Здійснення підготовки біологічних обґрунтувань на основі проведених контрольних ловів, щодо стану водних біоресурсів  та обсягів їх допустимого вилучення

 

Протягом року

(по заявкам користувачів)

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.8

Підготовка наказу щодо здійснення контролю за забороною  вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності Львівського рибоохоронного патруля на осінньо-зимовий період 2018-2019 роки

До  28 жовтня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.9

Здійснення спостережень за строками та умовами зимового періоду

 

з 1 листопада по

31 березня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.10

Підготовка наказу щодо здійснення контролю за весняно-літньою забороною на лов риби, інших водних біоресурсів

у рибогосподарських водних об’єктах,

підконтрольних Львівського рибоохоронному патрулю на 2018 р.

До 28 березня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.11

Здійснення спостереження за строками та умовами нересту водних біоресурсів у підконтрольних водних об’єктах області

з 1 квітня по 30 червня

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.12

Проведення розрахунків збитків нанесених рибному господарству України згідно затверджених методик, або такс

 

Протягом року

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.13

Участь в розробці проектів розпоряджень органів місцевого самоврядування, підготовка пропозицій до змін в законодавства що стосуються охорони, використання і відтворення водних біоресурсів

 

Протягом року

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.14

Здійснення контролю за проведенням гідромеханізованих, будівельних, бурових та інших видів робіт у межах підконтрольних акваторій

Протягом року

Відділ охорони водних біоресурсів,

відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.15

Проведення моніторингу цін на рибу на міських ринках області

 

Щомісячно

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.16

Проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи щодо заборони лову водних біоресурсів в місцях нересту, зимівлі риби.

 

Протягом року

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.17

Забезпечення обліку паспортів рибогосподарських технологічних водойм

 

Постійно

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.18

Подання до управління статистики інформацію за формою

1-риба (квартальна) та річна «Добування водних біоресурсів»

 

Щоквартально до 10 числа

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

3.19

Здійснювати контроль за водозабірними спорудами Львівської області

Постійно

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

 

ІV. Юридичне забезпечення

 

4.1

Підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до повноважень Держрибагентства

 

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.2

 

Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції  Держрибагентства

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.3

 

Перегляд організаційно-розпорядчих актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Управління, з метою приведення їх у відповідність із законодавством

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.4

Інформування керівника Управління  про необхідність вжиття заходів для внесення змін до організаційно-розпорядчих актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування

 

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.5

Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці, правова оцінка проектів договорів (контрактів), забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Управління

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.6

Організація претензійної  та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.7

Представлення інтересів Управління в судах та інших державних органах

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.8

Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, інвентаризаційних даних статистичної звітності, підготовка правових висновків за фактами виявлення правопорушень, участь в організації роботи з відшкодування збитків

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.9

Облік актів законодавства України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.10

Збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства

 

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

4.11

Подання до Державного агентства рибного господарства України інформації про стан правової роботи

 

Згідно встановлених термінів

Головний спеціаліст – юрисконсульт

 

V. Фінансово-господарська діяльність

 

5.1

Підготовка місячної, квартальної та річної фінансової звітності

Згідно встановленого терміну здачі звітності

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.2

Підготовка місячної, квартальної та річної статистичної звітності

 

До 07 числа за звітний період

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.3

Підготовка місячної, квартальної та річної податкової звітності

Згідно встановленого терміну здачі звітності

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.4

Розроблення штатних розписів та подання їх на затвердження до Держрибагентства

Згідно встановленого терміну подачі

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.5

Розроблення розрахунків до кошторису, заходів і видатків та подання їх на затвердження до Держрибагентства

Кінець звітного року на вимогу Держриб агентства

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.6

Складання та подання персоніфікованої звітності

Щомісячно до 20 числа наступного за звітним

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.7

Проведення розрахунків з постачальниками відповідно до укладених договорів

 

постійно

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.8

Складання звітів та розрахунків до фонду соціального страхування з тимчасової витрати працездатності

 

Щоквартально до 20 числа

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.9

Проведення нарахування і виплати заробітної плати працівникам за відпрацьовані робочі дні у строки, встановлені колективним договором

 

 

 

Постійно

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.10

Подання до Держрибагентства на розгляд матеріалів щодо преміювання керівника та його заступника

Щомісячно до 05 числа наступного за звітним

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.11

Проведення інвентаризації майна та інших матеріальних цінностей

 

станом на 01 листопада

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.12

Контроль за витратами коштів загального та спеціального фондів з кошторисом доходів та видатків, місячних планів асигнувань та лімітних довідок

 

Постійно

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.13

Організація обліку надходження основних засобів та інших необоротних активів, руху, зносу, ремонту та вибуття у відповідності до вимог наказу Держказначейства України

 

Постійно

Сектор фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

5.14

Розгляд питань щодо преміювання працівників

Постійно

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.15

Складання річних планів закупівель товарів та послуг

Протягом року

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.16

Оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів на веб-порталі Е-дата

Протягом року

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.17

Здійснення ефективного, раціонального, цільового використання бюджетних коштів

Протягом року

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

5.18

Проведення вступних  інструктажів з охорони праці та інструктажів співробітників Львівського рибоохоронного патруля на робочому місці

 

при прийнятті на роботу

Відділ

матеріально-технічного забезпечення

5.19

Проведення повторних інструктажів з охорони праці співробітників Львівського рибоохоронного патруля

 

щоквартально

Відділ

матеріально-технічного забезпечення

5.20

Проведення інструктажів з пожежної безпеки співробітників Львівського рибоохоронного патруля

Постійно

Відділ

матеріально-технічного забезпечення

5.21

Страхування державних інспекторів, працівників Львівського рибоохоронного патруля зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою від нещасних випадків та транспортні засоби, вогнепальної зброї і приміщення адмінбудинку

 

По мірі необхідності

Відділ

матеріально-технічного забезпечення

5.22

Утримання в належному технічному стані адміністративних будівель та рибоохоронних дільниць

 

Постійно

Відділ

матеріально-технічного забезпечення, відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

5.23

Підготовка до відкриття навігації моточовнів

 

До початку навігації

Відділ

матеріально-технічного забезпечення, відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

5.24

Проведення профілактичних ремонтів підвісних моторів та автотранспорту

 

Протягом року

Відділ

матеріально-технічного забезпечення, відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

5.25

Проведення щорічних техоглядів плавзасобів

Згідно графіку

Відділ

матеріально-технічного забезпечення, відділ охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль»

5.26

Участь в комісії при проведенні техогляду маломірних суден

Згідно графіку

Відділ

матеріально-технічного забезпечення,

 

VI. Моніторинг та контроль

 

6.1

Проведення моніторингу та контролю за фінансово-господарською діяльністю, роботою управління, звітністю, виконання окремих доручень Держрибагентства та керівництва управління.

Постійно

Сектор бухгалтерського обліку та звітності, керівництво управління, головний спеціаліст з питань персоналу державної служби

6.2

Публікація інформації про виявлені факти грубих резонансних порушень рибоохоронного законодавства із нанесенням значних збитків рибному господарству України     (публікація в пресі, інтернет виданнях, на сайті Держрибагентсва ).

 

Протягом року

Відповідальний за агітмасову роботу в ЗМІ

 

Публікація новин Держрибагентства, Мінагрополітики.

 

Протягом року

Відповідальний за агітмасову роботу в ЗМІ

6.3

Оперативне висвітлення роботи управління щодо рибоохоронної роботи.

 

Протягом року

Відповідальний за агітмасову роботу в ЗМІ

6.4

Подання до Держрибагенства інформації про роботу Управління з фотоматеріалами для наповнення розділу Новини територіальних Управлінь сайту Держрибагентства.

Протягом року

Відповідальний за агітмасову роботу в ЗМІ

Управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області

Адреса: 79034 м.Львів, вул.Тернопільська, 2а

тел.:+38 (032)270-41-88 , тел/факс:+38 (032)270-41-88

E-mail: lv.rp@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t